Naturstein fra Hjelmeland


Leverandør/produsent av skifer og murestein

Mur og Lysåsen - FisterGraveservice AS leverer naturstein og25.10.09 MGS 038

bruddskifer fra vårt brudd som ligger på Sandanger/Randøy i Hjelmeland Kommune.

Vi planlegger og utfører natursteinsarbeid. Skiferlegging, forblending, trapper, håndløing og maskinløing.

Utfører totalentreprise på opparbeidelse av hus og hyttetomter. Alt innen gravearbeid.

Vi leverer produkter og tjenester til det offentlige og til det private markedet. Våre ansatte har lang erfaring innen muring og bruk av naturstein. Vi påtar oss oppdrag hovedsakelig i Hjelmeland, Strand og Stavanger. På forespørsel tar vi enkelte oppdrag i Sør-Norge. Våre produkter blir brukt til opparbeiding av hustomter, hyttetomter, hageanlegg, veianlegg, kaianlegg, moloanlegg og i interiørsammenheng.

Vi legger stor vekt på å utføre et nøyaktig grunnarbeid for å sikre lang levetid for våre produkter og for å ha fornøyde kunder.

Naturstein fra Randøy har en unik kvalitet og er meget tilpassningsvennlig i forhold til fargespill.

Skifer og naturstein er tidløse materialer og kan forsvares i forhold til pris, kvalitet og levetid.

VI UTFØRER FØLGENDE NATURSTEINSARBEID:Trapp Nessa
HÅNDLØING AV NATURSTEIN
LEGGING AV SKIFER OG MARKHELLER
FORBLENDINGSARBEIDER
MASKINLØING
TRAPPER
KAI-, BRYGGE- OG MOLOANLEGG