Skifer

SMÅ BRUDDHELLER (Tykkelse 2 – 3cm)
Bruksområder: Mindre flater til utvendig og innvendig bruk.
Størrelse: Fra ca. 0,05 – 0,1m2 pr. helle
Leveres: På pall, ca. 15m2 pr. pall

BRUDDHELLER (Tykkelse 3 – 5cm)
Bruksområder: Større flater til utvendig og innvendig bruk.
Størrelse: Fra ca. 0,1 – 0,5m2 pr. helle
Leveres: På pall, ca. 15m2 pr. pall

STORE BRUDDHELLER (Tykkelse 3 – 5cm)
Bruksområder: Større flater til utvendig og innvendig bruk
Størrelse: Fra ca. 0,5 – 1,2m2 pr. helle
Leveres: På pall, ca. 10m2 pr. pall

KJØRESIKRE BRUDDHELLER (Tykkelse 5 – 10cm)
Bruksområder: Trafikkområder og parkeringsplasser. Toppstein til kai og moloanlegg.
Størrelse: Fra ca. 0,5 – 2m2 pr. helle
Leveres: På pall, ca. 10m2 pr. pall